Нови Разработки

Списък на нови разработки

DL-02

Билтроник - DL-02 DL-02xхх представлява многоканално микропроцесорно устройствo с батериино захранване за регистриране (logging) на различни импулсни и аналогови (температура и налягане) процесни величини. Приложим за отчитане до четири броя разходомери с импулсен изход, в нормална и взривоопасна среда, съхранение, архивиране и експортиране на данни с вграден RF модем за консумация на газ, вода и др.DL-01 принадлежи към новото поколение на промишлени контролери с RF връзка в ISM обхват 868 MHz . Електронното устройство за дистанционно отчитане показанията на разходомери на газ – DL-02хх е с батерийно захранване. Конструирано е да работи без смяна на батерията в продължение на не по-малко от 10 години. Използването на съвременни елементи /микромощен микропроцесор MSP 430 с вграден АЦП и RF модем с много ниска консумация при захранване 3.6V и технически решения, позволяват да се постигне консумация на измервателната част до 1 µА . Електронно устройство за дистанционно отчитане показанията на разходомери на газ – DL-02ххx е с възможност за измерване и на аналогови величини в 12 битова разрядност – температура налягане, влажност, както и датчици с напреженов или токов изход. Устройството е със сертификат ATEX Ex II 2 G Ex ia IIB T3 и със степен за защита - IP65.

За повече информация...

LR-WPAN 2

Low-Rate Wireless Personal Area Networks 2(LR-WPAN 2) - С перспективи да замени LR-WPAN технологията. По-малки размери, по-широк диапазон на приложение, по-добра защитеност на данните и ефективност. Значително по-бърза комуникация и в съответствие с европейските препоръки.

PTZR-02

Билтроник - PTZR-02 Ъпгрейд на вече съществуващия PTZR-01. Възможност за поставяне или подмяна на UHF комуникационният модул на "Билтроник" АД без нарушаване целостта на метрологичната маркировка. Добавяне на допълнителни параметри с цел да се отговори на повишените изисквания на клиентите.

Описание на продукта.pdf

KB-GSM-10

Билтроник - KB-GSM-10 KB-GSM-10 е предназначен за контрол,наблюдение,управление и охрана на обекти чрез безжична комуникация GSM/GPRS. Комплектност:Микропроцесорнo управление с дистанционен контрол чрез GSM/GPRS е напълно автономно електронно устройство. Поместено е в специална кутия със степен на защита IP65 с електрически входове, която има възможност да се закрепя към стена или технологично оборудване. Входнo-изходни сигнали на KB-GSM-10:В зависимост от приложението си KB-GSM-10 може да се конфигурира със следните входно/ изходни модули: -KB-A10 за аналогови входни сигнали- (4–20)mA или (0-10) V -KB-In10 за цифрови входни входни сигнали - опторазделени. -KB-Out10 за релейни изходи сигнали – NO и NC контакт. Общият брой входно/изходни сигнали е 62 разпределени в зависимост от приложението на контролера както следва: Входни сигнали:Аналогови 12 Bit(A/D) converter- до 12 броя.Цифрови– до 62 броя. Изходни сигнали:Цифрови- до 62 броя. Комуникационна част: USB; RS 232/485; RF–869 MHz(на разстояние 100-200 метра);GSM/GPRS.

За повече информация...