За нас

Кои сме ние

Кои сме ние

Няколко думи за Билтроник


Създаване

  "Билтроник" АД е регистрирано във Фирменото отделение на Софийски градски съд на 14.08.2002 г. с фирмено дело N 7143 като акционерно дружество. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Стара Загора, община Стара Загора, ул "Августа Траяна" 32.


Структура

Направление нови разработки:

  • Проучване и анализи.
  • Хардуер и PCB проектиране.
  • Фърмуер.
  • Системен софтуер.

Направление приложен софтуер


Направление производство:

  • Производство и настройка.
  • Инсталиране и техничиска поддръжка.
  • Логистика.

  За реализиране целите си дружеството разчита на близо двадесет амбициозни и мотивирани служители и сътрудници, организирани в три направления - нови разработки, софтуер и производство. Направление Нови разработки включва доказани и висококвалифицирани хардуерни и софтуерни специалисти, притежаващи богат опит както в разработване на микропроцесорна апаратура и комуникационно оборудване така и в областта нa управление на промишлени процеси. Направлението проучва и усвоява нови, переспективни информационни и комуникационни технологии. Разработва и реализира новите проекти. Конструира нови изделия и го внедрява в производство. Проучва нови софтуерни технологии и ги реализира в текущите и бъдещи проекти на дружеството. Направление Софтуер разработва нови и развива влезли в експлоатация софтуерни приложения в съответствие с проектите на дружеството. Инсталира и конфигурира влизащи в експлоатация приложения и реализира техната последваща поддръжка. На разположение на нашите клиенти са висококвалифицирани програмисти с богат опит в обектно ориентираното програмиране (Delphi, Java, Embedded C++, C#), създаване на DataBase приложения (Microsoft SQL Server, Paradox, Oracle), GIS системи и др.


Приоритети

  Нашата цел е създаването на комплексно индивидуално решение за специфичните потребности и проблеми на всеки клиент. Чрез иновации и непрекъснато развитие на нови и съществуващи продукти ние се стремим към динамично развитие на нашите предложения. Нашите идеали са посветеност на клиента и вечен стремеж към съвършенство. От първостепенна важност за нас е взаимното доверие. Внимателно и задълбочено подхождаме към поставените задачи и решаването на проблемите. Искреното ни желание е да осигурим на Вас, Нашите Клиенти, нови и оригинални идеи, опирайки се на знания и професионален опит, съобразявайки се напълно с Вашите конкретни изисквания и възможности.


Мисия

  Ние осъществяваме високо квалифицирана, специализирана дейност в проектирането и разработката на комплексни управленски, информационни и измервателни системи в ютилити сектора. Развиваме и експлоатираме интегрирана комуникационна инфраструктура за предаване на данни. Реализираме иновативни проекти в областите на автоматизацията на процеси, комуникационните и информационни технологии. Разработваме специализирани софтуерни приложения. Проектираме, произвеждаме и дистрибутираме уникална електронна апаратура, измервателни и телекомуникационни уреди.