Услуги

За Вас

Софтуерни разработки

    Билтроник като фирма разработваща клиентски и специализиран софуер, прилага своите обширни познания и опит в областта на финансовите услуги, индустрията и други сфери, за създаването на широк набор Desktop и Мобилни приложения.

Кой може да стане клиент на Билтроник за Софтуерните ни разработки?

 • Организации, нуждаещи се от специализиран софтуер, изискващ навременна гарантирана промяна според нормативни уредби или изменения на икономическата среда.
 • Фирми целящи оптимизиране на дейността си с цел понижаване на разходи, автоматизиран мениджмънт, логистика или производствени процеси.
 • Физически лица, които не откриват нужното им приложение.

Какво печелят клиентите ни като работят с Билтроник?

    Вярното приложение създадено да разреши и най-големите лични или бизнес предизвикателства.

    Без значение колко големи са изискванията на нашия клиент той винаги получава:

 • максимално кратко време за създаване на приложението. Екипът ни от специалисти притежава отличен опит в областта на софтуерните разработки, постигайки целите си в най-кратки срокове
 • възможност за разширение и обновяване (надграждане) - Проектите се изпълняват преминавайки през всички етапи от предварително подбраната методология, съобразена с целта на софтуера.
 • възможност при необходимост и според условията за интеграция като част от система на друг производител
 • ценово ефективен софтуер
 • поддръжка - обратна връзка и лична ангажираност от нас

За какви операционни системи разработваме приложения?

    Windows OS и Линукс ОС базирани операционни системи както за мобилни устройства, десктоп и сървърни машини, така и за embedded системи.


С какви технологии и програмни езици работим?

    Desktop и мобилни приложения

 • Delphi
 • .NET - C#, C++
 • WPF
 • Win32 C++
 • Linux C/C++
 • Java
 • MS SQL
 • Mysql

    WEB разработки

 • ASP.NET
 • Java
 • PHP
 • CSS
 • HTML
 • Mysql

Обхват

    Финансов сектор - билинг софтуер, работа с клиенти, интернет разплащания и др.

    Индустрия - диспечерски станции, телеметрия, автоматизирано управление.

    Софтуер с елементи на ИЕ - предикативни алгоритми, логистика, складове.

    WEB страници и разработки, сайтове