Услуги

За Вас

Хардуерни проекти

    Билтроник поставя акцент върху дейности по проектиране, производство и интегриране, както на универсално, така и на уникално мрежово, комуникационно и специализирано оборудване. Притежава голям опит в автоматизиране на системи, управление и телеметрия.

Кой може да стане клиент на Билтроник за R & D

  • Организации нуждаещи се от специализирано комуникационно или друго микропроцесорно устройство за наблюдение и управление на обекти и чийто основен критерий е повишаване на качеството на предлаганите от тях услуги или продукти
  • Фирми желаещи частична или пълна автоматизация или наблюдение на определен технологичен процес или величина с цел подобряване на качеството и намаляване на разходите
  • Физически лица със специфично хоби.

Какво печелят клиентите ни като работят с Билтроник?

    Изделие сертифицирано и специфицирано според конкретните нужди.

    Без значение колко големи са изискванията на нашия клиент той винаги получава:

  • Максимално кратко време за създаване на изделието. Екипът ни от специалисти притежава отличен опит в областта R & D, постигайки целите си в най-кратки срокове
  • Качество на изпълнението - Проектите се изпълняват преминавайки през всички етапи на конструиране, тест, а при необходимост производство и настройка.
  • Възможност за интеграция при необходимост във вече изградена система на друг производител
  • Ценово ефективен продукт .
  • Поддръжка - обратна връзка и лична ангажираност от нас

С каква елементна база работим и какви технологии използваме?

    За качественото и надеждно конструриране на изделията работим с водещи производители на елетронни елементи и интегрални схеми TI, Microchip, Murata, Analog Devices и др. Прилагаме широка гама от технологии и стандарти като GPRS, GPS, Wi-fi, RFID, Modbus, HART и др.


Обхват

    Автоматизирано микропроцесорно управление, соларни системи, Системи за сигурност. Дистанционно (безжично) отчитане и управление, телеметрия, радиомрежи, М2М GPRS/3G комуникации, Smart Meter системи и др.