Услуги

За Вас

Поддръжка

    От Билтроник знаем и разбираме колко е важно за нашите клиенти осигуряването на добра техническа и софтуерна поддръжка. Затова отдаваме цялото си внимание и лична ангажираност към възникналите проблеми и конкретните необходимости на всеки клиент.

IT и софтуер

    Включва инсталация на нови версии, отстраняване на проблеми възникнали при работа със системите, консултации относно функционалността и правилната работа на продуктите. Тестове и анализи на производителността на системите, инсталация, конфигуриране, преинсталация.


Апаратна поддръжка

    Първоначална инсталация, конфигуриране и настройка, профилактика, ремонт при повреда, оптимизиране на хардуера или системата, пълно гаранционно обслужване в рамките на договорения срок. Включва технически консултации по телефона, ремонт на място или в сервиза на фирмата. При договаряне може да се осигури поддръжка 24/7.


    Ние работим за увеличаване на ефективността, удобството, актуалността на нашите продукти. За да удовлетворим повишените изисквания на клиентите си създадохме абонаментни планове индивидуално съобразени с всеки един клиент и на преференциални цени. За повече информация обърнете се към нас чрез формата за контакти.